Test Kít - Test Nhanh - Test AT.VS.TP

Menu

  Danh mục sản phẩm

Test Kít - Test Nhanh - Test AT.VS.TP

Model: SC4200

Hãng SX: Environmental Express

Yêu cầu báo giá

Model: SC4210

Hãng SX: Environmental Express

Yêu cầu báo giá

Model: WAK-Ag

Hãng SX: Kyoritsu - Nhật Bản

Yêu cầu báo giá

Model: WAK-Al

Hãng SX: Kyoritsu - Nhật Bản

Yêu cầu báo giá

Model: WAK-Au

Hãng SX: Kyoritsu - Nhật Bản

Yêu cầu báo giá

Model: WAK-B(C)

Hãng SX: Kyoritsu - Nhật Bản

Yêu cầu báo giá

Model: WAK-B

Hãng SX: Kyoritsu - Nhật Bản

Yêu cầu báo giá

Model: WAK-Cblt

Hãng SX: Kyoritsu - Nhật Bản

Yêu cầu báo giá

Model: Cl(300)

Hãng SX: Kyoritsu - Nhật Bản

Yêu cầu báo giá

Model: Cl(200)

Hãng SX: Kyoritsu - Nhật Bản

Yêu cầu báo giá

đối tác cung cấp

Gọi điện SMS Chỉ Đường
Hotline 1: 0917 118 479 Hotline 2: 0945 688 012
Hỗ trợ trực tuyến
Kinh Doanh 2 - 0917 118 479

Email: phuthanh@ptscitech.com

Kinh Doanh 1 - 0945 688 012

Email: phuthanh@ptscitech.com

backtop